Правила и условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ И ОНЛАЙН МАГАЗИН

www.emiroglio-wine.com

  1. КОИ СМЕ НИЕ

Уебсайтът и Онлайн магазинът, достъпни на https://www.emiroglio-wine.com се притежават и управляват от „ЕДОАРДО МИРОЛИО“ ЕООД, ЕИК 130111513, със седалище и адрес на управление в село Еленово, област Сливен, 8943, ул. „Лозарски стан“ 1. (по-долу „ние“ или „ЕДОАРДО МИРОЛИО“)

Тези ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ И ОНЛАЙН МАГАЗИН https://www.emiroglio-wine.com (по- долу „Общи условия“) съдържат подробна информация за Вашите права и задължения по време на ползването на Уебсайта и онлайн магазина. Затова ще се радваме преди да се потопите в нашия виртуален свят, да се запознаете внимателно с тези Общи Условия.

Тези Общи условия обвързват всички лица, които ползват Уебсайта и Онлайн магазина. При използване на Уебсайта Вие приемате настоящите Общи Условия и се задължавате да ги спазвате.

Към момента на публикуване на настоящите Общи условия определени наши услуги може все още да не са налични и/или активни, независимо от посочването им в Общите условия. Вие ще може да се възползвате от тях, когато станат налични/активни на нашия Уебсайт.

  1. ДЕФИНИЦИИ

 

 „Търговец“- означава „ЕДОАРДО МИРОЛИО“ ЕООД, ЕИК 130111513 (по- долу също „ЕДОАРДО МИРОЛИО“, „ние“, „нас“, „ни“). Подробна информация за нас и контакти за свързване може да намерите в раздел V. от Общите условия.

„Потребител“- означава всяко лице, ползващо и посещаващо Уебсайта и Онлайн магазина (по- долу също „Вие“, „Вас“, „Ви“) .

- "Уебсайт“- означава www.emiroglio-wine.com

– „Онлайн магазин” – означава онлайн магазина на Търговеца, който се намира на Сайта.

– „Общи условия” – означава настоящите общи условия.

-„Поръчка”– означава поръчката на Потребителя за определени избрани от него Стоки, заедно с избрания начин за заплащане и получаване на Стоките.

– „Запитване“- означава изпратено запитване от Потребител чрез съответната форма в Уебсайта и онлайн магазина.

– „Потребителски профил” – означава отделна част в Уебсайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от последния при регистрацията му на Уебсайта.

– „Регистрация“- означава създаване на Потребителски профил от Потребителя.

– „Количка“ – означава раздел в Уебсайта, в който са налични избраните от Потребителя за Поръчка от Онлайн магазина Стоки;

– „Работни дни” – означава всички дни, с изключение дните на официалните празници, съботите и неделите.

– „Стока/и” – означава стоките предлагани от Търговеца чрез Онлайн магазина.

– „Цена на стоката“ – означава цената за бройка или за определено количество стока, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В Цената не се включват разходите за транспорт и доставка.

– „Цена на доставката“ – означава цената за транспорт и доставка на избраната Стока от Онлайн магазина, която се добавя автоматично към Цената на стоката при избор на вида на доставката от страна на Потребителя.

  • УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА
  1. ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

 

Ние Ви предоставяме възмездно Стоки от разстояние чрез Уебсайта и Онлайн магазина след изричното изявление от Ваша страна в качеството Ви на Потребител. Срещу предоставените от нас Стоки, Потребителят заплаща Цената на Поръчката съгласно условията и сроковете на Общите условия. Вие в качеството си на Потребител изрично декларирате, че сте запознат с обстоятелството, че всяка Поръчка в Онлайн магазина е свързана със задължение за плащане на съответната Цена.

Онлайн магазинът приема Поръчки денонощно, всеки ден. Вие имате право да поръчвате всички Стоки, налични в Онлайн магазинът ни. При извършване на Поръчка имате право да изберете вида на Стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Уебсайта възможности.

Към всяка Стока от Онлайн магазина е предоставена информация относно Цената на Стоката, основните характеристики на Стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката.

Всички посочени в Онлайн магазина цени са в български лева и с включен данък добавена стойност.

Търговецът на Стоките, предлагани в Онлайн магазина, има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните Стоки, цени и други характеристики на Стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им на Уебсайта. Информацията за част от публикуваните Стоки е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени, в случай на извършена Поръчка, преди доставката им, за неактуализирана информация на Уебсайта, свързана с поръчаните Стоки.

Всяка избрана за Поръчка Стока се отразява във виртуалната Ви Количка. До потвърждаване на Поръчката Вие можете да преглеждате и променяте поръчваните Стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната Поръчка.

Поръчката се извършва, чрез спазване на следните основни технически стъпки:

Преглед на предлаганите Стоки в Онлайн магазина;

Добавяне на Стока/и във виртуална Количка;

Вход/Регистрация на нов потребител или избор на пазаруване без регистрация;

Коректно въвеждане на адреса за доставка;

Потвърждение на начина на плащане;

Финализиране на Поръчката.

Финализирането на Поръчката на определена Стока става чрез натискане на бутона “Поръчвам”. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор Потребителя и „Едоардо Миролио” ЕООД

При финализиране на Поръчката и потвърждаването й Вие се задължавате да заплатите Цената на Поръчката според избрания начин на плащане. След финализиране и потвърждаване на Поръчката Ви ние ще Ви изпратим автоматично информационен e-mail, който потвърждава получаването на Поръчката в системата ни.

Потребителите разбират и се съгласяват, че е възможно дадени Стоки да не са налични в момента на извършване на Поръчката. В случай че ЕДОАРДО МИРОЛИО не разполага с дадена Стока от Поръчката, ще Ви уведомим за изчерпването й на посочения от Вас телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочената електронна поща.

  1. ПОРЪЧКА НА СТОКИ БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ

Можете да правите Поръчки, съответно да сключвате договор/и за дистанционна продажба с EDOARDO MIROGLIO и без регистрация на Потребителски профил. Със звездичка са отбелязани полетата, които трябва да бъдат попълнени за завършване на Поръчката.

Вие носите отговорност да се уверите, че информацията, предоставена по време на регистрацията, е правилна и че всички лични данни, които ни предоставяте, включително вашия имейл адрес, са верни. Вие предоставяте личните си данни доброволно с цел сключване на договор за покупко-продажба от разстояние с EDOARDO MIROGLIO. Можем да променим количеството лични данни, необходими за извършване на Поръчка без регистрация, в съответствие с изискванията на приложимото законодателство и Политиката за поверителност, публикувана на уебсайта.

EDOARDO MIROGLIO не носи отговорност за неправилно и/или неточно изпълнена Поръчка, направена във връзка с информацията, получена от Потребителя при изпълнение на Поръчка без регистрация. EDOARDO MIROGLIO не носи отговорност за недоставени поръчки или други несъответствия поради неверни, неточни, остарели и/или непълни данни. При необходимост от повторно изпращане на Стоките, цената за доставка се поема от Потребителя.

  1. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

Регистрацията на Потребителски профил се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време на Уебсайта. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. Вие в качеството си на Потребител на Онлайн магазина и Уебсайта се съгласявате и декларирате, че ще предоставите вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма. Предоставената информация давате доброволно. ЕДОАРДО МИРОЛИО може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за регистрация на Уебсайта при спазване на изискванията на приложимото законодателство.

При регистрацията на Потребителски профил Вие посочвате е-mail и парола за достъп до Потребителския профил. След успешна регистрация ще получите e-mail от Търговеца с потвърждение за извършената регистрация.

Вие носите пълна отговорност, относно опазването на Вашия e-mail и парола, както и за действия на трети лица със същите. Съветваме Ви да приключвате всяка сесия в Потребителския профил с изход от него, с оглед сигурност и опазване на данните Ви. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени e-mail и/или парола, моля да ни уведомите незабавно, с цел преустановяване достъпа до личната Ви информация и избягване на неоторизирани действия с Потребителския профил.

ЕДОАРДО МИРОЛИО не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка поради получената от Потребителя информация. ЕДОАРДО МИРОЛИО не носи отговорност за недоставени Поръчки или други неизпълнения, поради неверни, неточни, неактуални и/или непълни данни и повторно изпращане на Стоки се поема от Потребителя.

Потребителският профил осигурява на Потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови Поръчки и Заявки за Услуги, възможност за отказ от информационни съобщения, брошури, бюлетин и др. подобни.

При регистрация Потребителят отново изразява волята си за съгласие с Общите условия чрез отбелязване в полето „Запознат съм с Общите условия” и последващо натискане на бутона за потвърждаване на регистрацията. С отбелязване с отметка в полето „Запознат съм с Общите условия“ Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло.

Потребителски профил може да бъде закрит по всяко едно време по желание на Потребителя.

  1. ВРЪЩАНЕТО НА СТОКАТА И РЕКЛАМАЦИИ

 

На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Вие в качеството си на потребител по смисъла на ЗЗП имате право да се откажете от договора за продажба от разстояние и да поискате връщане на поръчаните и закупени Стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Стоките от Вас или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя. Когато сте поръчали много Стоки с една поръчка, които се доставят отделно, срокът започва да тече считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, получи последната стока.

ЕДОАРДО МИРОЛИО ще Ви възстанови всички разходи във връзка с отказана поръчка при следните условия:

– Sent, within 14 days of receipt of the goods, notice of withdrawal from the contract by distance by e-mail: . If you wish to exercise your right of withdrawal, you can use the following withdrawal form or state unequivocally in free text your decision to withdraw from the contract by sending a message to the above e-mail.

В качеството си на потребители нямате право на отказ от договор за продажба от разстояние в следните случаи:

за доставка на Стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания; във всички други приложими хипотези по чл. 57 от ЗЗП. Всички транспортни разходи по връщането на Стоката се заплащат от Потребителя. На основание чл. 54, ал. 3 от ЗЗП ЕДОАРДО МИРОЛИО няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на Стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Търговеца. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Потребителя на Търговеца, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.

Като потребители нямате право да се откажете от договор за продажба от разстояние в следните случаи:

– за доставка на Стоки, които се изработват по специална поръчка на Потребителя или по негови индивидуални изисквания;

– във всички останали приложими случаи по чл. 57 от ЗЗД.

Всички транспортни разходи по връщане на Стоката се заплащат от Потребителя. Съгласно чл. 54, ал. 3 от ЗЗП EDOARDO MIROGLIO не се задължава да възстанови допълнителните разходи за доставка на Стоката, когато Потребителят изрично е избрал начин за доставка на стоката, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Търговеца. До връщането на Стоката от Потребителя на Търговеца, рискът от случайна загуба или повреда се носи изцяло от Потребителя.

В случай, че Вие като Потребител упражните правото си по чл. 50 от ЗЗП и изпълнява горните условия, EDOARDO MIROGLIO се задължава да Ви възстанови Цената на Поръчката (с изключение на допълнителните разходи, свързани с избрания от Вас метод на доставка, различен от най-евтиния стандартен метод на доставка, предлаган от нас) в рамките на законоустановените 14 -дневен срок по чл. 54, ал. 2 от ЗЗД. EDOARDO MIROGLIO има право да отложи възстановяването на сумата, докато Стоките бъдат върнати или докато не бъде представено доказателство, че Стоките са изпратени обратно, което от двете настъпи първо.

Съгласно чл. 55 от ЗЗП, Потребителят следва да изпрати на Търговеца или да върне Стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни от датата, на която Потребителят е уведомил Търговеца за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоката обратно на Търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

Обръщаме внимание, че съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Потребителят носи отговорност за намалената стойност на Стоките, причинена от тяхното изпитване, освен необходимото за установяване на естеството, характеристиките и правилното функциониране. В тези случаи Потребителят е длъжен да обезщети Търговеца за намалената стойност на Стоките.

Рекламация може да се направи, когато закупената стока не отговаря на уговореното между страните по договора за покупко-продажба. Несъответствието в споразумението между страните може да се изразява в:

– стоките или опаковката им са повредени по време на транспортирането;

– доставените стоки не отговарят на поръчаните от клиента;

– Цената не отговаря на предлаганата.

Рекламацията може да бъде подадена до EDOARDO MIROGLIO на посочения e-mail адрес: Zhivko.Kostadinov@emiroglio.com, като същевременно Потребителят трябва да върне стоката в рамките на 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоката.

В случай на рекламация, Потребителят може да избере да получи Стоката без дефекти или да върне Стоката срещу възстановяване на заплатената сума. Консултант на електронен магазин може да предложи замяна на Стоките с една или повече различни Стоки на цената на първоначално закупените Стоки. Потребителят заплаща допълнително, ако другият Продукт е по-скъп, или разликата между заменените и новите Стоки се възстановява на Потребителя, ако цената на заменените Стоки е по-ниска от цената, заплатена от Потребителя.

  • ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

При възникване на спорове от или във връзка с Общите условия, страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимен компромис. В случай, че страните не постигнат споразумение, спорът между тях се решава окончателно от компетентния български съд.

За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално право.

Търговецът полага всички усилия информацията на уебсайта и Онлайн магазина да бъде винаги точна и актуална, но не претендира за нейната изчерпателност и достоверност.

Съгласно Директива 2013/11 / ЕС имате възможност да разрешавате потребителски спорове с процедурата „Алтернативно разрешаване на спорове“ на територията на Европейския съюз. В случай на спор относно онлайн покупка, можете да използвате уебсайта https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show за извънсъдебно уреждане на спора.

Можете да се свържете и с Общата помирителна комисия на КЗП със седалище гр. София и с район на действие гр. София, област София, област Кюстендил и област Перник Адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 1. ет. 3, 4 и 5, тел. 02/9330 517, сайт www.kzp.bg; електронна поща: adr.sofia@kzp.bg

Линк към Комисията за защита на потребителите www.kzp.bg, за подаване на жалба -https: //kzp.bg/podavane-na-zhalba

Материали, снимки, лога, изображения и други, публикувани на уебсайта, не могат да бъдат копирани, публично споделяни, показвани или разпространявани за каквато и да е цел от Потребителите. На нарушителите се налагат санкции по реда на Закона за авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения.

Връзките, предоставени от уебсайта към сайтове, собственост на трети страни, се публикуват единствено за удобство на потребителите. При използване на такава препратка, Потребителите не използват услугата, предоставяна от и във връзка с използването на препратката извън уебсайта, Общите условия не се прилагат.

Тези Правила и условия, Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки могат да бъдат актуализирани и променяни по всяко време. В случай на промяна, ние ще Ви уведомим за промяна в Общите условия в срок от 7 (седем) дни от настъпване на това обстоятелство, на посочените от Вас контакти във Вашия Потребителски профил.

  • ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ

 

Търговско наименование (фирма): “Едоардо Миролио” ЕООД,

Единен идентификационен код: ЕИК 130111513

Седалище и адрес на управление: село Еленово, област Сливен, 8943, ул. „Лозарски стан“ 1

Телефон за контакт: +359 44 500 437

Имейл: Zhivko.Kostadinov@emiroglio.com

Уебсайт: www.emiroglio-wine.com